MIT ME-Multilingual Innovative Teaching:

 

Mobility & Education o numerze 2019-1-PL01-KA101-061813 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry
edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Edukacja szkolna